REGNSKAP

Hvorfor skal du bruke regnskapsfører?

Vi er oppdaterte på gjeldende regelverk og legger vår ære i at du får det akkurat sånn du vil ha det i din bedrift. Personlig oppfølging av våre kunder er det aller viktigste for oss.


TRENGER JEG HJELP TIL REGNSKAPET?

Mange som driver eget firma har oppdaget at det lønner seg med profesjonell hjelp til regnskap og til skjemaer ved ligningen. De kronene det koster blir gjerne tjent inn i spart skatt, økt inntekt, økt trivsel - og du unngår unødvendige konflikter med ligningsetaten fordi du har for dårlig kjennskap til de kjøreregler som gjelder. Har du en nyoppstartet bedrift har du sikkert mer enn nok annet å gjøre i tillegg.

BOKFØRINGSPLIKT

De fleste norske selskap er bokføringspliktige. Dette vil si at alle selskapets transaksjoner, f.eks salg, innkjøp og bankbevegelser skal systematiseres ihht gjeldende lover og regler.

SKATTEPLIKT

Alle er skattepliktige (med unntak av skattefrie organisasjoner). Selskap med ansatte har innberetningsplikt. De aller fleste varer og tjenester er også merverdiavgiftspliktige, og det er pliktig å føre avgiftsregnskap.

FEIL I REGNSKAPET

Feil i regnskapet til din ugunst kan føre til at du betaler mer skatt enn du skal. Feil til din gunst kan medføre at du ilegges tilleggsskatt i tillegg til ordinær skatt, samt morarenter på toppen, hvis ligningskontoret mistenker deg for å ha ført feil for å unndra skatt.

DISKUSJONSPARTNER OG RÅDGIVER

Vi kan også være din diskusjonspartner og rådgiver for å løse de daglige utfordringene

ANSVAR

Ansvaret er ditt. Det er du som leder av ditt eget firma som er ansvarlig for regnskapet ditt, og at det er ført etter gjeldende regleverk.

Da er det godt å ha en solid regnskapsfører å støtte seg til.

KOSTNADER

Prisen vil i mange tilfeller kunne styres av deg selv. En ryddig kunde med ryddige bilag og ordnede forhold vil normalt betale mindre enn en rotete kunde som legger beslag på unødvendig mye av regnskapsførerens tid.